<-- Livechat tawk.to -->

Top Categories

Spotlight

today02/12/2023

Blockchain + Cryptocurrency + nft Giota Stavridi

Ο Οδηγός της NFT Αγοράς και Πώλησης: Συμβουλές και Κίνδυνοι.

Τα NFTs (Non-Fungible Tokens) αποτελούν έναν καινοτόμο τρόπο αντιπροσώπευσης μοναδικών ψηφιακών αγαθών, κυρίως στον τομέα της τέχνης, μέσω της τεχνολογίας blockchain. Σε αυτόν τον οδηγό, θα εξετάσουμε πώς να αγοράζετε και να πουλάτε NFTs, παρέχοντας συμβουλές για μια ασφαλή εμπειρία, καθώς και ενημερώνοντας για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. [...]


Διαχείριση Κυβερνοασφάλειας

Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας

Η Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) είναι μια διεργασία η οποία συνδυάζοντας τους χρήστες, τις διαδικασίες της επιχείρησης αλλά και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, δημιουργεί ένα πλέγμα ασφαλείας κατά των ψηφιακών απειλών.

Υπάρχει πληθώρα κυβερνοαπειλών (Cyber Threats) όπως τα Ransomware, επιθέσεις από Hackers, κακόβουλα λογισμικά Malware, ιοί και άλλες μορφές παραβιάσεων π.χ. ψηφιακών διαπιστευτηρίων αλλά και πολλές μορφές ηλεκτρονικής απάτης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να επιτύχουν πρόσβαση σε πόρους που δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα, να αποσπάσουν ή να καταστρέψουν δεδομένα, κυρίως με απώτερο στόχο την απόσπαση σημαντικών χρηματικών ποσών.

Κύριες συνιστώσες της  Cyber Security (Κυβερνοασφάλειας)

1. Οι άνθρωποι / Χρήστες

Είναι πολύ σημαντικό οι τελικοί χρήστες μιας επιχείρησης να είναι εκπαιδευμένοι σε βασικές αρχές ασφαλείας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις επικίνδυνες ιστοσελίδες, να διαχειρίζονται σωστά τα ψηφιακά διαπιστευτήριά τους, να αναγνωρίζουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος, αλλά και να τηρούν σε τακτική βάση αντίγραφα ασφαλείας.

2. Πολιτικές Ασφαλείας

Κάθε επιχείρηση, οφείλει να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, τηρώντας ένα πλαίσιο που θα παρέχει τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις ανάλογα με το περιστατικό.

3. Τεχνολογία / Software

Η τεχνολογία είναι  αυτή που θα δώσει τα εργαλεία στους τελικούς χρήστες, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν το πλαίσιο ασφαλείας που έχει ορίσει η επιχείρηση, προκειμένου να είναι προστατευμένη από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Τέτοια εργαλεία είναι τα τείχη προστασίας Firewalls, η προστασία Antivirus, DNS Content filters, προστασία από κακόβουλο λογισμικό, Cloud Backup, Bare Metal Backup & Disaster Recovery και λύσεις ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Βασικός στόχος της Διαχείρισης Κυβερνοασφάλειας, είναι η διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε κάποιον που δεν εξουσιοδοτείται σχετικά. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι να επιτευχθεί η αναλλοίωτη διατήρηση των δεδομένων αλλά και η διαθεσιμότητα των αρχείων από τα τηρούμενα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας.

Συνεπώς, είναι εμφανές ότι η σωστή διαχείριση Κυβερνοασφάλειας, αφορά κάθε επιχείρηση άσχετα από το μέγεθός της, αν και σαφέστατα οι χρηματικές απώλειες σε περίπτωση καταστροφής θα είναι ανάλογες του μεγέθους κάθε οργανισμού. Ωστόσο, ακόμα και φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι εν δυνάμει θύματα κυβερνοαπειλών και θα πρέπει να δίνουν εξίσου βάση στη σωστή διαχείριση της κυβερνοασφάλειάς τους.

Κατόπιν της ψηφιοποίησης της καθημερινότητας, η πληροφορία είναι το καινούργιο νόμισμα στο ψηφιακό προτοφόλι και η νέα μορφή ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, λοιπόν -όπως και παραδοσιακά- υπάρχει ο αντίστοιχος τύπος διαρρηκτών, αφού αυτή η έκθεση στον κυβερνοχώρο ελλοχεύει κινδύνους. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει και μια συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση αυτής της κυβερνοέκθεσης, η οποία αποτυπώνει την ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υπάρχει ο σχετικός δείκτης Cyber Exposure Index, μέσω του οποίου δίνεται ένα σκορ που αντικατοπτρίζει την ετοιμότητα της επιχείρησης στους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Όταν η επιχείρηση κατανοήσει τί την εκθέτει σε κίνδυνο, τότε μόνο θα μπορεί να ελαχιστοποιήσει τους μελλοντικούς κινδύνους.

Τα ευρήματα αναλύονται με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό κινδύνων και την παροχή συντελεστών στάθμισης κινδύνου μετά τον προσδιορισμό των ενδείξεων. Τα μη αναγνωρισμένα ευρήματα δεν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βαθμολογίας έκθεσης μιας εταιρείας.

Ανάλογα με τη βαθμολογία, φαίνονται και τα  πεδία στα οποία η επιχείρηση πρέπει να εντείνει την προσοχή της. Δηλαδή, αν πρέπει να υιοθετήσει ή να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές ασφαλείας, αν πρέπει να καθιερώσει συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας και αν πρέπει να ισχυροποιήσει τα ψηφιακά της κεφάλαια.

Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός, αποτελεί ένα εργαλείο πρόληψης στο πλαίσιο της διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας. Πεδία που αξιολογούνται με τη βοήθειά του είναι τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών, η ιχνηλάτηση των καταγεγραμμένων γεγονότων στα υπολογιστικά συστήματα αλλά και η απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο της επιχείρησης.

Πράγματι, εσωτερικά ηλεκτρονικά μηνύματα, πρακτικά συνεδριάσεων και άλλα εμπιστευτικά θέματα, θα πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και δημοσιοποίηση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πιο κοινός τρόπος εισβολής για τους χάκερ είναι μέσω εκτεθειμένων διαπιστευτηρίων (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και συνδυασμοί τους).

Η εταιρεία μας έχει διαχειριστεί περιπτώσεις παραβίασης συστημάτων. Η εμπειρία μας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου -που με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων- εξασφαλίζει μεγάλη προστασία είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε φυσικά πρόσωπα. Εμπιστευτείτε μας τη σωστή διαχείριση κυβερνοασφάλειας της επιχείρησής σας, κατόπιν και μιας πρώτης αξιολόγησης μέσω του Cyber Security Index. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιδιορθώσετε τα τρωτά σας σημεία.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Θα σας καθοδηγήσουμε στην καλύτερη λύση.

check Διαχείριση Backup & Disaster Recovery

check Διαχείριση Κυβερνοασφάλειας

check Έρευνα Ηλεκτρονικών Στοιχείων

check Έλεγχος Παρείσδυσης (Penetration Test)

check Εκπαίδευση Κυβερνοασφάλειας

check Διαχείριση & Διαπραγμάτευση Ransomware

check Άπατες μέσω email (BEC Scams)

check Άπατες με εταιρίες Forex / Trading

check Έρευνα Κρυπτονομισμάτων

check Άπατες μέσω Internet    Background